Elutrustning

Alla ingående delar i elutrustningen är speciellt framtagna av våra egna elkonstruktörer för kundens specifika behov. Som tillgång i arbetet har vi ett brett bassortiment av väl beprövade grundkonstruktioner och automationsprodukter.

Apparatskåp

Apparatskåpen är idag standardiserade för att förenkla konstruktion, montage samt säkerställa driftsäkerheten.

Frekvensomformare

Som standard konstruerar vi i princip alla drifter med frekvensomformare. Fördelar är att vi kan optimera varje drift efter behov och minska på elförbrukning. Det är endast enklare ställdon som inte är frekvensdrivna.

Pulpeter och Paneler

Våra pulpeter och paneler utformas alltid för att förenkla interaktionen med operatören. Det gäller både den kundanpassade tillämpningen och valet av fabrikat.

Container

Våra färdiga containerlösningar ger många fördelar. Hela lösningen byggs klar och testas innan leveransen. Den färdiga containern kan sedan placeras inom-eller utomhus. Inga elskåp behöver då placeras i produktionslokaler. Containern innehåller allt från kraftfördelning och frekvensomformare till PLC-utrustning. Det enda som placeras vid maskinerna är de I/O lådor och pulpeter som behövs.