Integrerad maskinstyrning

Våra maskinstyrningar utvecklas och levereras alltid som en integrerad del i maskinen. Genom att involvera automationsavdelningen redan från start säkerställer vi att såväl den offererade som den levererade lösningen uppfyller alla kundspecifika krav på användarvänlighet, kvalitet och prestanda.

PLC-system

PLC-systemen utgör maskinstyrningens kärna. Våra egna PLC-programmerare har lång erfarenhet av maskinstyrning inom virkeshantering. Bakom dagens effektiva och säkra maskinlösningar ligger många år av kontinuerlig förbättring och vidareutveckling.

Operatörsgränssnitt

Viktiga ledord i vår utveckling av kundanpassade lösningar är god arbetsmiljö, personlig säkerhet och enkelhet. Därför lägger vi lika stor vikt vid att optimera systemet ur operatörens synvinkel som vid funktionaliteten. Förutom rätt utformning av paneler och pulpeter har vi alltid målet att skapa gränssnitt som är så självklara som möjligt för operatören.