Personlig säkerhet i centrum

På dagens industriarbetsplatser finns det inget utrymme att pruta på den personliga säkerheten. Genom varje fas i projektet, från konstruktion till driftsättning, lägger vi ett stort fokus på att minimera risken för personskador.

Därför utvecklar vi lösningar som gör det enkelt att anpassa säkerhetszoner efter anläggningens förutsättningar utan att koppla om eller byta ut hårdvara i utrustningen. Det gör vi genom att integrera säkerhet och maskinstyrning i samma system samt använda frekvensomformare med säker stoppfunktion till drifterna. I många fall hjälper vi också till med att bygga in säkerhetslösningar i kundernas befintliga anläggningar.