Välj din väg.

Hos oss på Renholmen har du stor möjlighet att växa, prova nya saker och utveckla din kompetens tillsammans med andra experter. Här ser du vilka yrkesroller du kan ha, eller få över tid, hos oss:

Försäljningsingenjörer har förmågan att förstå kundernas behov och att kunna erbjuda rätt lösning.

Offertingenjörer omsätter kundernas olika önskemål till lösningar i form av layouter, tekniska specifikationer och kostnadskalkyler.

Konstruktörer ritar upp och utvecklar maskiner och utrustningar i teknikens framkant, samt säkerställer varje mekanisk del i leveransen till våra kunder.

Projektledare ansvarar för att leda, styra och planera projektet från kontraktstillfället till slutbesiktning.

Elkonstruktörer tar fram och ritar upp lösingar och system inom automation i samarbete med säljare, projektledare och kund. 

Automationstekniker programmerar PLC, HMI och PC till våra maskinleveranser, samt tar fram kundanpassade applikationer för varje leverans.

Servicetekniker har kunskap om våra kunders anläggningar och hjälper dem att säkra driften och ta hand om utrustningen under hela dess livstid.