Bindströautomat

Produktbeskrivning

För att skapa stabilitet i färdigvarupaketet under frakt och hantering läggs några lager med bindströn in i paketen. Detta sker automatiskt efter att bindströna laddats manuellt i en kassett. Bindströlängden anpassas automatiskt till paketbredden.

  • Bindströpåläggaren passar ihop med de flesta modeller av paketläggare
  • Mycket hög kapacitet
  • Robust konstruktion
  • Enkel laddning av kassett med endast ett laddningsställe
  • Ströna klipps till rätt längd beroende på paketbredd, varför endast en längd på bindströna behövs.
  • Fungerar även som automat för impregneringströn

Funktionsbeskrivning

Bindströn laddas manuellt i en bindströkassett placerad på gångplanet bredvid maskinen. Ströna matas ur kassetten via en klipp, som klipper dessa till rätt paketbreddsanpassad längd. Därefter matas ströna ut på en krokbana för transport till hämtläge för nedläggning. Bindströnedläggning sker i kombination med en skikttillhållningsfunktion.

Tekniska data

Nedläggningstakt: 20 st/min
Drift av krokbanan: Tappväxelmotordrift
Nedläggarmanövrering: Pneumatisk
Nedläggare/skikthållare: Vanligtvis 3-4 st för bindströn
Produktnummer: 2849
   
Option  
Eldriven rullsax: Klipper ströet till dess rätta längd
Impregneringsströn: Anpassning till impregneringsströn
Robotnedläggare: Nedläggningstakt 27 nedläggningar/minLadda ner produktblad som PDF