Virkesvändare TurboTurner

Produktbeskrivning

Virkesvändaren TurboTurner används för att vända på en virkesbit under tvärtransport, exempelvis mellan två kameratorn. Den går också att använda som villkorsvändare, exempelvis före en hyvel. Virkesvändaren får en signal från någon tidigare applikation som talar om ifall virkesbiten som kommer på medbringaren skall vändas eller ej.

  • Patenterad lösning
  • Enkel och mycket säker vändning av virkesbitarna.
  • Snabb, skonsam hantering.
  • Fungerar även som villkorsvändare
  • Passar ihop med alla kameraskanningsystem som behöver vända på bitarna
  • Hög kapacitet
  • Robust konstruktion
  • Beprövad teknik sedan 2003

Funktionsbeskrivning

En virkesvändare vänder virkesbitarna så att den flatsida på virkesbiten som ligger upp vänds nedåt. Detta sker genom att vändaren, som består av tre stycken pneumatiska gripverktyg monterade på en rotationsenhet, griper tag i änden av virket som transporteras på en medbringartransportör och vrider biten runt i en bågformad och medlöpande rörelse framåt i transportriktningen, samtidigt som bitens andra ände vilar mot transportören under vändningen. Virkesbiten befinner sig i samma medbringardelning under hela vändningen. Enheten roterar med medbringartransportören med hjälp av elektronisk synkronisering. Virket kan också passera utan att vändaren vidrör virket om virkesbiten inte skall vändas, exempelvis då den används som en villkorsvändare före en hyvel.

Tekniska data

Kapacitet: Max 180 medbringare/minut (dimensionsberoende)
Drift: Tappväxelmotordrift med elektronisk hastighetsreglering
Gripenheter: 3 st pneumatiskt manövrerade
Kraftöverföring: Elektrisk och pneumatisk svivel
Produktnummer: 2183Ladda ner produktblad som PDF