Auto Packer revolutionerar emballeringen

2017-12-01

Snabb och helautomatisk emballering av virkespaket, helt utan stift och brickor. Det är vad Renholmens nya lösning Auto Packer erbjuder.

För sågverk som matar ut många paket i snabb följd kommer Auto Packer att underlätta och ge en smidigare process, säger Anna Bodare, säljare på Renholmen.

Auto Packer en helautomatisk emballeringsmaskin för virkespaket som ger en snabb, säker, hållbar och snygg emballering av paketen. Den kombinerar elastisk plast med halkskyddad plast som säkras helt utan stiftning med klammer och brickor. Auto Packer genomför emballeringen på max en minut och finns också i en höghastighetsversion där emballeringen sker på 40 sekunder.

I dagsläget finns det två exemplar ute på marknaden och sedan vi lanserade Auto Packern på Lignamässan ser vi ett snabbt växande intresse för maskinen, säger Anna Bodare.

Auto Packerns konstruktion är robust och väldigt smidig, den tar liten plats och har låg bygghöjd. Ett faktum som underlättar vid installation och driftsättning. Maskinen är moduluppbyggd och enheterna som adderas är identiska vilket säkerställer driftsäkerhet, kvalitet och tillgänglighet då fler enheter skapar en mycket effektiv maskin.

Med den här produkten kan vi tryggt och säkert möta den stora efterfrågan som finns, säger Anna Bodare.

Produktsida Auto packer CW1200