Stick Inspector installeras i Långasjö

2017-07-04

Som i led i satsningen på att öka produktionen har Södra Wood i Långasjö som vi tidigare berättat investerat i en ny ströläggare.

Vid ordertecknandet lämnades utrymme i anläggningen för Renholmens nya produkt Stick Inspector, som automatiskt sorterar ut defekta strön. Stick Inspector har väckt stor uppmärksamhet inte minst under nyligen genomförda Ligna-mässan i Tyskland. Efter utvärdering av Stick Inspector hos Siljan Timber, som kört sin sedan februari, lades förra veckan en order som innebär att Långasjö nu blir det tredje sågverket som installerar Stick Inspector. Det blir ett sätt att ytterligare optimera flödet från råvara till kund och öka lönsamheten. Leverans sker under hösten.