Norges största sågverk uppgraderas av Renholmen

2017-08-29

Nytt styrsystem, ny ströautomat och byte från hydrauldrifter till eldrifter – det är vad Renholmen kommer att bistå Moelven Våler med i vinter.

– Uppgraderingarna kommer att ge ökade trimningsmöjligheter. Bytet till eldrifter kommer att spara energi och dessutom minska miljöpåverkan, säger Hans Eriksson, säljare på Renholmen.

Moelven Våler är Norges största sågverk med en årsproduktion på 175 000 m3. 1997 köpte de en ströläggare av Renholmen som nu tuffat på i 20 år och behöver en ordentlig uppgradering.

– Tiden har sprungit ifrån både mekaniken och själva styrsystemet som det knappt går att hitta reservdelar till i dagsläget. Detsamma gäller för ströautomaten som vi byter ut mot en helt ny, något som kommer att ge både bättre och snyggare paket, säger Hans Eriksson. 

Att byta hydrauldrifterna mot eldrifter är ytterligare en viktig uppgradering. Bytet kommer att leda till en rejäl energibesparing eftersom eldriften bara går när maskinerna används. Det gör också att man slipper ta vara på och destruera den använda oljan vilket kommer att minska klimatpåverkan.

– Det är svårt med reservdelar även till äldre hydrauldrifter så efter den här uppgraderingen kommer Moelven Våler att ha en ströläggare som är både mer driftsäker och ger större utväxling, säger Hans Eriksson. 

Leveransen sker innan jul och montaget mellan jul och nyår 2017.