Befäster positionen i Finland

2017-12-01

Renholmen har under de senaste åren kommit att ta en ledande position på den finska marknaden. För att ytterligare stärka sin position på marknaden jobbar Rune Bergström sedan augusti som Renholmens första finlandsbaserade projektledare. 

Det är roligt att se hur väl Renholmen lyckats på den finska marknaden och jag tror att vi har alla möjligheter att ytterligare stärka vår position. Det har nyligen byggts en stor cellulosafabrik i Finland vilket gör att det kommer att finnas mycket sågvirke på marknaden framöver. Det innebär mer att göra för sågverken och medför att de behöver optimera sina anläggningar, säger Rune Bergström.

Just optimering och ökad tillgänglighet är några av Renholmens spjutspetsar som Rune Bergström tror att företaget kommer att få mycket användning av.

– Vi är kända för hög kvalitet och hög driftsäkerhet och kommer att kunna bistå med lösningar som gör att sågverken kan möta den höga efterfrågan på ett stabilt och bra sätt, säger Rune Bergström.

Rune Bergström ansvarar för alla Renholmens projekt i Finland. Han kommer även att sköta en del projekt i andra länder vilket kommer att innebära en hel del resande. Han kommer närmast från Nordautomation, specialister på timmerhantering, där han i tio års tid jobbat som projektledare inom främst export.