Fler affärer med norrländska sågverk

2017-12-01

I december inleder Renholmen ett större uppgraderingsarbete i två etapper hos SCA Rundvik. Första etappen omfattar enstycksmatare, ändjämningssektion och av ett flertal byten till eldrifter, den andra en driftsättning av truckströautomat. Uppgraderingarna kommer att ta bort flaskhalsar, öka kapaciteten och förbättra arbetsmiljön.

SCA Rundvik är ett av SCA Timbers fem sågverk och ligger i Nordmalings
kommun. Sågverket har en årlig kapacitet på 320 000 m3 och använder sig av norrländsk gran som råvara. Sågverkets ströläggare är från 1984 och under åren har Renholmen genomfört flera uppgraderingar av anläggningen.

Mellan jul och nyår kommer Renholmen att vara på plats för att driftsätta en ny enstycksmatare med ändjämningssektion och eldrifter. 

– Det handlar om att få bort flaskhalsar och öka kapaciteten. Uppgraderingarna är ett led i det större lyft som Rundvik genomför och givetvis känns det roligt att ännu en gång få bidra till att optimera deras anläggning, säger Hans Eriksson, säljare på Renholmen.

I februari kommer Renholmen att genomföra den andra etappen av uppgraderingen med en truckströautomat. 

– Tidigare har truckströna lagts på plats manuellt. Det är ett tungt jobb som ofta görs utomhus på blöta och hala underlag. Efter uppgraderingen kan detta göras via fjärrkontroll från trucken vilket skapar en bättre arbetsmiljö för föraren, säger Hans Eriksson. 

Investeringar görs även i Kåge och Malå

Även på Kåge Såg utanför Skellefteå kommer uppgraderingar för en bättre arbetsmiljö att göras. I februari 2018 kommer Renholmen att driftsätta sin enstycksmatare med vändfunktion som underlättar arbetssituationen för operatören. 

– I början av 2018 kommer vi också att driftsätta en ny stegmatare hos Setra i Malå i Västerbotten. Det är en förbättrad version utan motvikt där strömmen kan bromsas tillbaka till elnätet, något som sparar på maskinen och även ger en ekonomisk vinst. Stegmataren minskar skaderisken på virket och är ett första steg i arbetet med att öka kapaciteten på paketläggaren, säger Daniel Wiklund, reservdelssäljare på Renholmen.