Stick Inspector minskar kostsamma stopp

2017-12-01

Med innovationen Stick Inspector har Renholmen hittat en lösning på problemet med krokiga och trasiga strön som fastnar i maskineriet och orsakar långa och kostsamma stopp. Genom optisk mätteknik plockas ströna bort i god tid innan de hinner ställa till skada.

Innovationen Stick Inspector är utvecklad i samarbete med Adopticum som är specialiserade på optisk mätteknik och står bakom den mjukvara som scannar ströna vid intaget till ströpåläggningen. En kamera tillsammans med en linjelaser läser av ströet och en 3d-bild skickas till en dator som analyserar ströets form. Om ströet inte uppfyller kraven som sågverket satt upp plockas det automatisk bort med hjälp av en avpetare.  Stick inspector är konstruerad för torkströn men finns också med option för truckströn.

Hittills har dåliga strön plockats bort manuellt. Men som alltid när den mänskliga faktorn är inblandad har det fått till följd att många krokiga och trasiga strön missats och hunnit ställa till skada innan de upptäckts.

– Stick Inspector motverkar uppkomsten av problem eftersom de dåliga ströna rensas bort redan innan de hinner fastna. På så viss ökar anläggningen sin kapactitet, säger Gunnar Marklund, vd på Renholmen. 

Sedan Stick Inspector lanserades i våras har tre svenska sågverk investerat i lösningen. Och intresset för produkten är stort, enligt Gunnar Marklund. 

– Redan när vi körde prototypen i vår egen verkstad var det flera representanter från svenska sågverk som kom förbi och ville titta på den. Nu har vi sålt tre till sågverk och fler är på gång, säger Gunnar Marklund.