Uppgraderingspaket för lång livslängd

2017-12-01

En anläggning inom virkeshantering är en investering som ska fungera och leverera under många år. Under resans gång kan man därför behöva uppgradera anläggningen för att förbättra funktioner och prestanda. För att möta behoven hos sågverken erbjuder Renholmen en rad olika uppgraderingspaket. 

De flesta sågverk och vidareförädlingsindustrier behöver med jämna mellanrum uppgradera befintliga maskiner för att förbättra funktioner och prestanda. Den tekniska utvecklingen går snabbt framåt och många gånger kan uppgraderingar också leda till besparingar, både i pengar och tid. 

Renholmen har under senare år sett ett växande intresse för eldriftens fördelar i de applikationer som tidigare haft hydraulisk eller pneumatisk drift. Renholmens gamla trotjänare Turbomataren är ett exempel där driften var pneumatisk. Idag har den eldrift och Renholmen erbjuder även ett uppgraderingspaket som uppdaterar Turbomatarens matningsrörelse till elektrisk drift.

– Med eldrift blir styrningen betydligt mjukare och mer precis samtidigt som man kan köra fortare och dessutom spara en hel del energi. Underhållskostnaden är också betydligt större för pneumatik. Vi ser en ökad efterfrågan på uppgraderingar av det här slaget, säger Hans Eriksson, säljare på Renholmen. 

I arbetet med uppgraderingar utgår man alltid från kundens förutsättningar och försöker också att återanvända så mycket som möjligt av befintliga lösningar för att hålla nere kostnader och reservdelslager.

–  Ofta vill kunden uppdatera mer än bara en funktion. Därför för vi alltid en dialog med kunden där vi utgår från behov, förutsättningar och mål. Vi lägger stor vikt vid att presentera våra lösningar ordentligt och ge kunden en tydlig bild av vad vi kan göra, säger Daniel Wiklund, reservdelssäljare på Renholmen.

Renholmens uppgraderingspaket:

Klingspindel Robotkap

Eldrift Ströram

Automation OP-paneler

Skiktnedhållare turbomatare

Eldrift turbomatare

Guppkedjor