Renholmen utrustar nytt sågverk i Sverige – levererar råsortering när Stenvalls Trä satsar i Lövholmen

2012-11-13

Teknik och kompetensföretaget Renholmen har fått ytterligare ett förtroende att leverera utrustning till ett nytt svenskt sågverk. 2009 gällde det en komplett råsortering till Skandinaviens största anläggning i Braviken. Nu har företaget tagit hem en order som gäller projektering och leverans av en råsorteringslinje till Stenvalls Trä:s nybygge i Lövholmen nära Piteå.

– Självklart är vi glada att ha de kvaliteter och produkter som anses bäst lämpade för omfattande projekt av det här slaget. Det känns givetvis också extra bra att det är en spännande kund med idéer som är utvecklande för både regionen och hela den nordiska sågverksindustrin, säger Bernt-Ove Andersson, marknadschef på Renholmen.

Lövholmen drevs tidigare av Setra och delägaren Sveaskog, men köptes 2010 upp av Stenvalls Trä med basverksamhet i Sikfors. Mycket av den ursprungliga utrustningen, bland annat en råsortering från Renholmen, kommer under byggtiden att modifieras och kompletteras med nya maskiner. Renholmens order omfattar projektering och layoutarbete för hela råsorteringen med både ny och befintlig utrustning.

Sågverksatsningen i Lövholmen innebär också att Stenvalls bryter ny mark i Norden för timmersortering. Traditionellt sorteras timret i olika klasser utomhus på en timmerplan, men planen är att detta ska ske inne i såghuset som utrustas med fack för batchsågning. Sågen ställs in för olika postningar och när ett fack är tömt byter man till nästa, en metod som bland annat används i Nordamerika.

– Ett bra exempel på Stenvalls handlingskraft. Så sent som före sommaren blev de också först med att driftsätta ett helt unik kameraskanningssystem som ser virkets alla sidor utan vändning. Det känns väldigt roligt att de valt oss som leverantör av råsorteringen. Vi ser fram emot ett lite annorlunda uppdrag både sett till tekniken och projektmässigt, säger Bernt-Ove Andersson.

Råsorteringen ska stå klar vårvintern 2013, samtidigt med det övriga sågverket.

Mer information ges av
Gunnar Marklund, vd, Renholmen, telefon +46 (0)912-408 13,
+46 (0)70-206 16 07
Bernt-Ove Andersson, marknadschef, Renholmen,
telefon +46 (0)912-408 56, +46 (0)76-836 08 56