Renholmen AB tar över Vitechs konkursbo

2013-04-03

Renholmen tar över konkursboet efter Vitech virkeshantering i Nyland. Verksamheten kommer att drivas vidare i Renholmens namn.
– Vitech har under åren varit en värdig kollega med bra lösningar inom virkeshantering. Det blir en tillgång att få ta del av det tillskott av kunskap och erfarenhet som affären ger. Det stärker oss ytterligare i vår ambition att leda utvecklingen i branschen, säger Gunnar Marklund, vd för Renholmen.

För Renholmen, en av Europas ledande leverantörer av virkeshanteringsutrustning till såg- och vidareförädlingsindustrin, är övertagandet av Vitechs konkursbo ett led i arbetet att stärka sin position på den svenska och internationella marknaden.

– Att det finns en stark svensk leverantör av utrustning för sågverks- och vidareförädlingsindustrin är positivt både för våra befintliga och våra nya kunder. säger Gunnar Marklund.

Vad gäller Vitechs befintliga kunder vill Renholmen erbjuda dem en ännu mer heltäckande leverantör med ett stort utbud av produkter och tjänster, inte minst inom support och service.

– Man kan säga att deras leverantör lever vidare i ny skepnad. Renholmen fokuserar på utveckling av nya produkter och tjänster, och är en ledande leverantör i branschen. Dessutom är vi duktiga inom support och service. Vitechs kunder får en ännu mer heltäckande leverantör i oss, säger Gunnar Marklund.

Sju anställda vid Vitech berörs av konkursen och Renholmen vill försöka behålla ett antal av dessa. Lyckas det kommer de nya medarbetarna att placeras på Renholmens befintliga lokalkontor i Nyland och därmed förstärka Renholmens lokala närvaro ytterligare.

– Vi hoppas att det går i lås. Det skulle kännas bra att få ta del av deras kunskaper och samtidigt bidra till att orten får behålla några arbetstillfällen, säger Gunnar Marklund.

Vitech bildades i oktober 1997 i samband med att det anrika Hammars mekaniska verkstad gick samman med Renholmen AB. Hammars hade då sysslat med egen produktion av sågverksutrustning sedan 1950-talet, ett arbete som Vitech tog vidare i sin nya skepnad.

Renholmen AB med huvudkontoret i Byske, grundades 1952 och är en av Europas ledande leverantörer av virkeshanteringsutrustning till såg- och vidareförädlingsindustrin. Företaget har cirka 35 anställda och levererar högkvalitativa virkeshanteringslösningar till både större och mindre kunder. Renholmen ingår i den av Carl Bennet AB helägda industrikoncernen Lifco Group med en omsättning på över 6 miljarder SEK.

För mer information kontakta Renholmens vd Gunnar Marklund på 0912- 408 13 eller 070-206 16 07.