ledande nordisk bolagsgruppering inom sågverksutrustning

2016-10-14

Profuragruppen har idag förvärvat AriVislanda AB och Renholmen AB av Lifco-koncernen. 

AriVislanda och Renholmen säljer utrustning främst till sågverk. De båda bolagen omsatte 2015 tillsammans 153 MSEK och har 63 anställda.

Almab Storvik AB tillhör Profuragruppen sedan 2011. Bolaget omsatte senaste verksamhetsåret 68 MSEK och har 27 anställda.   

”Vi är en stark ägare med erfarenhet och kunskap om branschen samt ser möjligheter att utveckla verksamheterna på ett positivt sätt framåt. Det är tre fina bolag med starka varumärken” säger Mikael Thörnkvist, VD för Provator AB som är det bolag inom Profuragruppen som ansvarar för investeringen. 

Bolagen kommer fortsätta drivas separat men ingå i en gemensam ägarstruktur. Ägarbolaget kommer att heta ARA Technology Group AB.

För mer information, kontakta gärna:

Mikael Thörnkvist
VD Provator AB
Tel 070 532 19 60
E-post info@provator.se 

Om Profuragruppen
Profura är en industrigrupp med bas i Göteborg vars huvudsakliga verksamhet är att investera i, och förvalta onoterade svenska bolag.

Det helägda dotterbolaget Provator ABs inriktning är att investera i bolag som hamnat i svårigheter men där kärnverksamheten är sund och utvecklingsbar, samt att genomföra kompletteringsförvärv med industriell logik för att skapa starka enheter och värdetillväxt.