Stark start på 2017 med fyra nya affärer i Sverige och Finland

2017-03-03

Renholmen inleder 2017 med att ta hem fyra nya affärer till ett totalt ordervärde av 50 miljoner kronor. En av leveranserna går till Södra Woods anläggning i småländska Långasjö vilka investerat i en komplett ströläggare med tillhörande utrustning för ströhantering.

– Det känns otroligt bra att börja året på det här sättet. Det är ett tecken på att marknaden stabiliseras men också ett bevis på det förtroende vi har på såväl den svenska som finska marknaden, säger Bernt-Ove Andersson, marknadschef på Renholmen.

I samband med att Södra Wood beslutade sig för att öka produktionsvolymen vid sin anläggning i Långasjö, stod det klart att det krävs större kapacitet i ströläggningen. 

– Vi har ett gott samarbete med Södra Wood i Långasjö sedan tidigare. Därför känns de extra roligt att kunna leverera en ströläggare med komplett kringutrustning som klarar den efterfrågade kapaciteten med råge, säger Lennart Englund, säljare på Renholmen.

Större delen av Långasjös befintliga råsortering kommer från Renholmen och den befintliga ströläggaren kommer att fortsätta att vara i drift för att kunna användas som reserv. Det underlättar montaget och driftsättningen som sker i april och maj och gör att man slipper driftstopp i anläggningen.

Under sommaren kommer Renholmen även att leverera, montera och driftsätta ett justerverksintag och ströhantering hos Siljan Timber i Blyberg. Den befintliga utrustningen har gått ett antal år och klarar inte dagens krav på kapacitet och kvalitet. Blyberg vill också öka kapaciteten i sin ströhantering och öka antalet strön för att få bättre kvalitet på virket.

– Tekniken har utvecklats och modernare lösningar krävs för att Siljan Timber i Blyberg ska kunna öka sin kapacitet. Att vi får förnyat förtroende säger också en del om det förtroende som finns för oss i branschen, säger Hans Eriksson, säljare på Renholmen.

I sommar gör Moelven en strategisk satsning vid sin anläggning Valåsen genom att överge det taktade flödet, som var modernt då anläggningen byggdes på 1980-talet, i råsorteringens brädlinje. Istället byggs Renholmens patenterade buffertsystem in i linjen tillsammans med enstycksmatare, ett större antal sjunkfack samt flera uppgraderingar i ströläggaren.

Renholmen också fått i uppdrag att leverera sitt patenterade positionerande anslag och en FlexiCut till sågverket Kaivospuu i östra Finland.

– Vi känner den finska marknaden väl vid det här laget och det känns fint att få leverera kvalitativa lösningar till dem, säger Hans Eriksson.

Mer information ges av:

Gunnar Marklund, vd Renholmen

Telefon 070-206 16 07

Bernt-Ove Andersson, marknadschef Renholmen

Telefon 076-836 08 56

FAKTA RENHOLMEN:
Renholmen AB med huvudkontoret i Byske, Sverige, grundades 1952 och är en av Europas ledande leverantörer av virkeshanteringsutrustning till såg- och vidareförädlingsindustrin. Med en mångårig historia av framgångsrika koncept har företaget sedan 1972 genomfört drygt 800 leveranser till kunder i hela värden, men framför allt i och runt Norden. Bolaget omsätter drygt 100 MSEK per år. Under åren har Renholmen förvärvat Eve maskiner, Smedbolaget, Hammars, Forslunds Maskin och Vitech. Renholmen har idag cirka 35 egna anställda inom mekkonstruktion, automation, projektledning, service, marknad, inköp, administration.

Läs mer om nyheterna här:

Bättre virkeskvalitet i Blyberg http://renholmen.se/sv/news.aspx?id=465

Komplett ströhantering till Långasjö http://renholmen.se/sv/news?id=464

Finsk affär med Kaivospuu http://renholmen.se/sv/news?id=467

Moelven satsar strategiskt med Renholmen http://renholmen.se/sv/news?id=466