Fem nya affärer i norden för Renholmen

2017-12-22

Under november och december har Renholmen tagit fem nya affärer i Norge, Finland och Sverige.

Sågverksindustrin går på högvarv och ser oss som en kompetent medspelare. Under året har vi rustat för att möta efterfrågan och samtidigt utveckla våra erbjudanden, säger Bernt-Ove Andersson, marknadschef på Renholmen.

Just nu går den nordiska sågverksindustrin bättre än på länge och alltfler företag behöver investera i ökad kapacitet. Till Hedlunds Timber i Dalarna kommer Renholmen att leverera och driftsätta en ny råsortering som ska ersätta den befintliga som Renholmen driftsatte på 1970-talet. Leveransen utgörs av ny inmatning till råsorteringen, trimmer och en ny fackdel med 40 fack.

 Vi har ett sedan länge förtroendefullt samarbete med Hedlunds som nu behöver göra en ordentlig uppgradering. Dels för att förbättra arbetsmiljö och tillgänglighet men också för att kunna öka sin kapacitet framöver. Det känns otroligt roligt att få bidra till deras resa framåt, säger Bernt-Ove Andersson. 

Finland andra hemmamarknad
Renholmen kan numer kalla Finland för sin andra hemmamarknad. Under senhösten 2018 kommer de att leverera en paketläggare till det familjeägda sågverket JPJ Wood i finska Juupajoki. Paketläggaren är bland annat utrustad med Renholmens nyutvecklade pakethiss för optimalt snabba paketbytestider, vilket kommer att bidra till väsentligt ökad kapacitet.

Norges största sågverk Moelven Våler har under hösten gett Renholmen förnyat förtroende. Sommaren 2018 kommer ett nytt intag till justerverket att levereras av Renholmen. I leveransen ingår en By Pass-elevator som gör det möjligt att köra grövre dimensioner utan att använda elevator, vilket skonar virket.

Vi har redan två pågående projekt i Norge och leveransen till Våler bekräftar vår starka position på även den norska marknaden, säger Bernt-Ove Andersson.

Framgångar ger nyanställningar
Under 2018 kommer Renholmen dessutom att bygga om paketläggaren hos Kirkenaer bruk i Norge. Man kommer också att genomföra uppgraderingar och ombyggnationer av ströläggaren på Höglunds såg & hyvleri i Anundsjö. För att möta efterfrågan och samtidigt rusta för vidare utveckling av Renholmen som ett av landets främsta företag inom utrustning för virkeshantering, har företaget under året anställt fyra nya medarbetare. 

Vi växer och har anställt nya krafter inom främst automation, service och mekanik. Vi letar efter de mest kompetenta inom varje område och genomför kontinuerligt intervjuer för att hitta de skarpaste medarbetarna, säger Bernt-Ove Andersson. 

Mer information ges av:

Bernt-Ove Andersson, marknadschef, Renholmen

Telefon 076-836 08 56 

Gunnar Marklund, vd, Renholmen

Telefon 070-206 16 07

FAKTA RENHOLMEN:
Renholmen AB med huvudkontoret i Byske, Sverige, grundades 1952 och är en av Europas ledande leverantörer av virkeshanteringsutrustning till såg- och vidareförädlingsindustrin. Med en mångårig historia av framgångsrika koncept har företaget sedan 1972 genomfört drygt 1200 leveranser till kunder i hela värden, men framför allt i och runt Norden. Bolaget omsätter drygt 100 MSEK per år. Under åren har Renholmen förvärvat Eve maskiner, Smedbolaget, Hammars, Forslunds Maskin och Vitech. Renholmen har idag cirka 35 egna anställda inom mekkonstruktion, automation, projektledning, service, marknad, inköp, administration.