Generationsskifte på vd-posten hos Renholmen

2018-01-15

Renholmen i Byske får en ny vd från och med kommande verksamhetsår. Rollen tas då över av Per Jonsson, idag projektchef på Renholmen. Nuvarande vd Gunnar Marklund går i pension 2019. 

– Det känns väldigt spännande och inspirerande. Renholmen är ett välskött, välkänt och växande företag och jag är glad och stolt över att få ta vid och driva det vidare i samma fina anda som har gjort oss marknadsledande idag. Jag brinner verkligen för ledarrollen och entreprenörskapet, säger Per Jonsson. 

Han arbetade i många år som montör och montageledare på Renholmen innan han sadlade om och blev egen. Men kontakten med Renholmen fortsatte genom Per Jonssons företag Legosvets, en av Renholmens underleverantörer. Per har även hunnit med att driva företag inom träindustrin där han haft många samarbeten med sågverk. 2016 återvände han till Renholmen i rollen som projektchef, där han ansvarat för projektledarna, serviceteknikerna och inköpsavdelningen och skapat ett effektivt arbetsflöde genom organisationen. 

– Det känns väldigt bra att det är Per som fortsätter vidare, säger Gunnar Marklund. Per har gedigna kunskaper om Renholmens produkter efter att ha jobbat med dem i 30 år, både internt och som extern partner. Han är bred i sitt kunnande och har en stor entreprenörsanda. Jag rekryterade honom till hans nuvarande tjänst och vet att han är helt rätt på alla punkter.

Fortsätter framåt
Gunnar Marklund har jobbat på Renholmen sedan 1974 och varit vd i drygt 14 år. Han kommer att finnas kvar på vd-posten till och med sista april, verksamhetsåret ut, och därefter fungera som bollplank till den nya vd:n fram till sin pension i början av 2019.

– Vi får en kontinuitet med överlappning i ledningen av bolaget och det blir en väldigt bra lösning. Per kommer att fortsätta driva företaget i den fina riktningen som vi har haft de senaste åren. Jag är övertygad om att det bara kommer att bli bättre, säger Gunnar. 

– Renholmen går in i kommande verksamhetsår med en väldigt fin orderbok. Vi har etablerat oss i Finland där vi nu är den starkaste leverantören av virkeshanteringsutrustning. Vi fortsätter att rekrytera ny kompetens och öka våra resurser. Min roll blir att ta tillvara på all kunskap som Renholmen samlat under många år med Gunnar i spetsen, och fortsätta utvecklingsarbetet så att vi kan bli ännu effektivare och ligga kvar i topp, säger Per Jonsson.

För mer information

Gunnar Marklund, vd, Renholmen             Per Jonsson, tillträdande vd, Renholmen

Telefon: 070-206 16 07                            Telefon: 070-651 38 33 

FAKTA RENHOLMEN:
Renholmen AB med huvudkontoret i Byske, Sverige, grundades 1952 och är en av Europas ledande leverantörer av virkeshanteringsutrustning till såg- och vidareförädlingsindustrin. Med en mångårig historia av framgångsrika koncept har företaget sedan 1972 genomfört drygt 1200 leveranser till kunder i hela värden, men framför allt i och runt Norden. Bolaget omsätter drygt 100 MSEK per år. Under åren har Renholmen förvärvat Eve maskiner, Smedbolaget, Hammars, Forslunds Maskin och Vitech. Renholmen har idag cirka 35 egna anställda inom mekkonstruktion, automation, projektledning, service, marknad, inköp, administration.