Renholmen i storaffär med Setra Skinnskatteberg

2011-06-15

Renholmen har fått förtroende att leverera ett nästintill komplett justerverk till Setras sågverk i Skinnskatteberg i Västmanlands län. Ordern omfattar bland annat den innovativa Trippelläggaren, den första typen av paketläggare med en kapacitet på över 30 utlägg per minut. Justerverket är planerat att vara redo för produktionsstart sensommaren 2012.

– Setrakoncernen är en av de kunder vi haft förmånen att samarbeta med vid olika tillfällen. Självklart är vi mycket glada över att i stenhård internationell konkurrens vara det företag som anses ha den bäst lämpade tekniken för den här satsningen, säger Renholmens marknadschef Bernt-Ove Andersson.

Leveransen till Skinnskatteberg innefattar en helt ny sorteringslinje fram till fackdelen med bland annat kamerasortering och Renholmens optimerande kapsystem, samt den unika Trippelläggaren.

– Det är den första trippelläggaren som når marknaden efter den vi byggde och levererade till Martinsons Såg i Bygdsiljum 2009. Det är en produkt vi tror mycket på och som ger det extra i kapacitet som ofta efterfrågas. Att Skinnskatteberg valde att satsa på den som en del av investeringen är givetvis roligt, säger Bernt-Ove Andersson.

Renholmens leverans sker i två etapper med montagestart efter nyår. Leveransen ersätter det tidigare justerverket från början på 1980-talet, även det levererat av Renholmen. Parallellt med montaget körs full produktion fram till sommaren då ihopkoppling med befintlig fackdel och bytet av läggare äger rum. Produktionsstart av den nya anläggningen planeras till sensommaren 2012.

Jerker Nyström, som är affärsområdeschef för Furu inom Setrakoncernen, berättar att det var speciellt några faktorer som gjorde att valet föll på Renholmen.

– Efter att ha analyserat olika marknadsalternativ kom vi fram till att Renholmens justerutrustning passar vår verksamhet bäst. Målet är att höja kapaciteten och öka konkurrenskraften genom olika tekniklyft. Vi har goda erfarenheter av Renholmen från tidigare samarbeten och känner stor tilltro till det lösningspaket de nu presenterat.

Enligt Jerker Nyström levererar Renholmen en både konceptuellt och funktionellt intressant anläggning. – Två bra exempel är trippelläggaren och trimmern, som ökar våra möjligheter att ta nästa kliv både vad gäller kapacitet och optimerad produktion. Investeringen är en del av en större framtidssatsning som pågått under 2000-talet, bland annat för att modernisera och höja enhetens lönsamhet, berättar Jerker Nyström.

För Renholmen innebär affären med Setra Skinnskatteberg fortsatt hög beläggning, och rankas som en stark uppföljare till den senaste tidens leveranser till Holmen Timber i Norrköping, lettländska Vika Wood och ombyggnationen av justerverket hos Norra Skogsägarnas såg i Kåge.

För mer information, kontakta
Gunnar Marklund, vd Renholmen, telefon 0912- 408 13
Bernt-Ove Andersson, marknadschef Renholmen, telefon 0912- 408 56
Jerker Nyström, affärsområdeschef Furu Setra Group, telefon 070- 33 00 943