Projektmodell för effektiv
planering och styrning

Den viktigaste förutsättningen för ett lyckat projekt är att vi både har varit lyhörda och fått förtroendet att bidra med vår kunskap och erfarenhet redan i upphandlingsfasen. Därför består säljteamet redan från start av nyckelpersoner inom alla berörda specialistområden. Inför projektstart överlämnar säljteamet projektet och ansvaret för beställarkontakterna till vår projektgrupp. Kärnan i den består i de flesta fall av samma ingenjörer som komponerat offertförslaget.
Under ledning av en av våra egna erfarna projektledare drivs projektet framåt enligt en, i varje detalj, väl genomarbetad projektmodell.
Målet är alltid att i lika hög grad uppfylla alla krav på leveranstid och ett smidigt samarbete under projektfasen som på utlovad kvalitet och prestanda när anläggningen är intrimmad och klar.