Erfarenhet och specialistkunskap
i alla rutor

I utformningen av vår projektmodell har vi lagt en stor tonvikt vid två faktorer. Den ena är att bemanna organisationen med komplett specialistkompetens och erfarenhet i alla rutor. Den andra är att säkerställa ett smidigt samarbete genom tydlig rollfördelning mellan alla inblandade. Det skapar i sin tur alla förutsättningar för ett smidigt samspel med beställarens projektorganisation. Till sitt förfogande har projektledaren ett dedikerat team från inköp, konstruktion, montage och driftsättning. Det ger oss alla förutsättningar att leva upp till alla överenskommelser avseende såväl tidplaner som prestanda och kvalitet på den färdiga anläggningen.