Serviceavtal

En anläggning måste kontinuerligt servas och hållas efter för att bibehålla kapaciteten och produktionsnivån. Om detta kombineras med att erfarna servicetekniker regelbundet går igenom och besiktar anläggningen och samtidigt föreslår förbättringar bibehålles inte bara produktionsnivån utan den kommer med tiden att öka. Serviceteknikern har med sig erfarenheter från andra liknande anläggningar och inte minst så är teknikern uppdaterad på vad som händer på utvecklingsfronten och kan snabbt implementera detta i de anläggningar han besöker. Eftersom servicepersonalen kontinuerligt besöker många liknande anläggningar ser de ofta direkt om något inte går som det ska. I bland kan det handla om enkla inställningar av maskinen, som kan åtgärdas direkt på plats.

Ett serviceavtal innebär i grunden regelbundna statusbesiktningar. Servicetekninkern upprättar under besiktningen ett protokoll som sedan gås igenom tillsammans med den ansvariga för anläggningen. Därefter väljer kunden själv vilka åtgärder som skall göras, om man gör det själv eller om man vill ha hjälp med detta, enligt då en förutbestämd prislista.

De vanligaste förekommande punkterna i ett Serviceavtal:

  • Servicepersonal besiktar anläggningen på plats inom bestämda tidsintervall, oftast under en dag, 1-2 ggr/år.
  • Funktionskontroller görs.
  • Genomgång av mekanik, elektronik, pneumatik, hydraulik, etc och eventuellt byte av slitdetaljer.
  • En rapport om vad som åtgärdats under servicen upprättas.
  • Förslag lämnas på möjliga uppgraderingar.
  • Support och utbildning av den egna underhållspersonalen.
  • Telefonback-up alla vardagar.

Ett planerat underhåll är en av grundstenarna för att utrustningen ska vara lönsam år efter år.
Vi hjälper gärna till med detta.

Kontakta:

Daniel Wiklund, eftermarknadsansvarig
Mejl: daniel.wiklund@renholmen.se
Mobil: 070 330 88 89

Robert Olsson, säljare reservdelar
Mejl: robert.olsson@renholmen.se
Mobil: 070 339 31 03