Skiktnedhållare till turbomatare

Skikthållaren monteras på turbomataren för att hålla ner bitarna. Vilket bidrar till att minska problem med att brädorna kliver på varandra och skapar driftstörningar i turbomataren. Tryckhjulet ligger med ett lätt tryck mot brädorna så att dessa inte kan kliva på varandra, och skulle det bli en lucka mellan brädorna så är det inga problem för nästa bräda att trycka upp skikthållaren så att den kan passera. Skiktnedhållaren är justerbar i både höjd- och sidled.

Två varianter
Det finns två varianter av Renholmens skiktnedhållare och båda är enkla att montera, variationen ligger i hur man vill styra dem. Den enklare varianten har manuella reglage för sidledsförflyttning (breddinställning) och cylinder upp och ner (tjockleksinställning). Alternativet till manuell styrning är att använda varianten som går att styra med recept. Då ligger styrningen i kör ordern och skiktnedhållaren justerar in sig själv efter bredd och tjocklek.

Skikthållaren har fungerat mycket bra hos de kunder som installerat den. Lösningen underlättar framförallt körningen vid tunnare brädor som ibland kan ha vankant och därigenom en förmåga att kliva på varandra, något man motverkar med skiktnedhållaren.