Asiakkaan tarpeiden mukaan toteutettu automaatio

Haluamme aina toimittaa asiakkaillemme heidän tarpeidensa mukaan toteutettuja laitteita, joilla saavutetaan mahdollisimman suuri lisäarvo ja käytettävyys ja luodaan sahalle turvallinen ja hyvä työympäristö. Tähän tavoitteeseen pyrkiessämme käyttäjäystävälliset käyttöliittymät ovat meille aivan yhtä tärkeitä kuin toimintavarmat sähkölaitteet ja edistyneet ohjelmatkin; oli sitten kysymys aivan uudesta laitoksesta tai olemassa olevan laitoksen uudistamisesta.

Automaatiotiimissämme työskentelee sahatavaran käsittelyyn erikoistuneita PLC-ohjelmoijia ja sähkösuunnittelijoita. Jotta laitos varmasti täyttäisi kaikki sille asetettavat vaatimukset, sähkösuunnittelu ja ohjelmointi tapahtuu tiiviissä yhteistyössä asiakkaan ja omien mekaanisesta suunnittelusta vastaavien asiantuntijoittemme kanssa. Jokainen järjestelmä rakennetaan niin, että se vastaa työntekijöiden turvallisuudelle, työskentelyolosuhteille ja käytettävyydelle asetettuja tiukkoja vaatimuksia.

Yhteyshenkilö:

Erik Nestrell
Automaatiopäällikkö
Lähetä sähköpostia+46 912-408 00 +46 70-319 12 67