Integroitu koneenohjaus

Suunnittelemme ja toimitamme koneiden ohjausjärjestelmän aina niin, että se on integroitu itse koneeseen. Kun automaatio-osasto on alusta alkaen mukana suunnittelussa, tiedämme, että tarjoamamme ja toimittamanne ratkaisu on juuri asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukainen niin käytettävyydeltään ja laadultaan kuin suorituskyvyltäänkin.

Sisäänrakennettua turvallisuutta

Nykyajan teollisilla työpaikoilla ei ole varaa tinkiä henkilöturvallisuudesta. Me pyrimme projektin jokaisessa vaiheessa, suunnittelusta käyttöönottoon asti, kaikin tavoin minimoimaan henkilövahinkojen riskin.

Siksi kehitämme ratkaisuja, joiden avulla turva-alueet on helppo sovittaa laitoksen olosuhteisiin niin, ettei ohjauslaitteiden kytkentöjä tarvitse muuttaa tai laitteita vaihtaa. Tämä onnistuu, kun integroimme turvallisuuden ja koneohjauksen samaan ohjausjärjestelmään ja käytämme käyttöjen turvapysäytystoiminnolla varustettuja taajuusmuuntajia. Usein me myös autamme asiakkaitamme rakentamaan turvaratkaisut omaan olevassa olevaan laitokseensa.

PLC-järjestelmä

PLC-järjestelmät ovat koneiden sydän. Omilla PLC-ohjelmoijillamme on pitkä kokemus sahatavaran käsittelyn koneohjauksesta. Pitkän koneohjauskokemuksemme turvin olemme kehittäneet aivan oman integroiduilla servo-ohjauksilla, teknologiatoiminnoilla ja sisäänrakennetulla turvatoiminnolla varustetun alustan. Koneitamme varten kehitettyjen ohjelmalohkojen avulla olemme onnistuneet lyhentämään käyttöönottoaikoja ja samalla saaneet aikaan edistyneempiä ohjelmia ja operaattorin käyttöliittymiä.

Lue lisää koneohjauksen ohjausjärjestelmistämme tässä.

Operaattorin käyttöliittymät

Operaattorin käyttöliittymiä suunniteltaessa avainsanojamme ovat intuitiivinen, yksinkertainen ja informatiivinen. Niissä olevan tiedon on oltava helppotajuista ja siirtymisen tilasta toiseen helppoa. Lisäksi tärkeän tiedon on aina oltava nähtävissä niin tuotannon ollessa käynnissä kuin huoltoseisokinkin aikana. Valmiilla widgeteillä teemme aloitussivun yhdessä käyttöhenkilöstön kanssa, ja koneenosille on tarvittavat käsiajot, anturinäytöt ja vianetsintätyökalut.