Kundanpassad automation

Vår ambition är alltid att leverera kundanpassade anläggningar som maximerar värdeutbyte och tillgänglighet samt skapar en säker och bra arbetsmiljö. I den uppgiften lägger vi lika stor vikt vid användarvänliga operatörsgränssnitt, driftsäker elutrustning och avancerad program. Oavsett om det gäller en helt ny anläggning eller uppgradering av en befintlig.

Vårt automationsteam består av egna PLC-programmerare och elkonstruktörer med specialinriktning på virkeshantering. För att säkerställa att anläggningen uppfyller alla krav sker elkonstruktionsarbetet och programmeringen i nära samarbete med såväl kunderna som med vårt team inom mekanisk konstruktion.

Varje system utvecklas för att möta höga krav på personlig säkerhet, arbetsmiljö och användarvänlighet.

Kontakt:

Erik Nestrell
Automationschef
skicka e-post+46 912-408 00 +46 70-319 12 67