Rätt funktioner och professionell uppbyggnad

I konstruktionsarbetet lägger vi lika stor vikt vid att uppfylla alla funktionskrav och standarder som på att lösningarna ska ha en genomtänkt uppbyggnad och vara lätta att underhålla. Som stöd använder vi kvalificerade utvecklingsverktyg för effektiv konstruktion och framtagande av komplett dokumentation.
Vi har ett stort arkiv av dokumentation från våra tidigare levererade anläggningar och hjälper gärna till med elkonstruktion vid om- eller tillbyggnad.

Apparatskåp

Apparatskåpen vi levererar är standardiserade med noga planerade materialval för att effektivisera konstruktion och montage samt säkerställa driftsäkerheten på den levererade utrustningen. Den enhetliga och avskalade uppbyggnaden av apparatskåp och övrig elutrustning hjälper till vid felsökning genom igenkänning och tydlighet.

Frekvensomformare

En stor del av drifterna på våra anläggningar konstrueras med frekvensomformare. Fördelar är att vi kan optimera varje drift efter behov och minska på elförbrukning. Alla frekvensomformare styrs via bus och med säkert stopp STO från felsäker PLC.

Styrsystem

Vi använder PLC:er med den senaste tekniken och nätverk med distribuerade IO:n som gör det enkelt att felsöka.

Operatörspulpeter

Med kapslade pekskärmar och kompakta tryckknappspaneler frigör vi utrymme för operatören att röra sig fritt vid arbetsstationerna samtidigt som kostnader minimeras.
På tryckknappspanelerna visas aktuell status i olika färger för att hjälpa operatören ta snabbt och rätt beslut.

Container

Våra färdiga containerlösningar ger många fördelar för oss som leverantör och för dig som kund. Istället för apparatskåp monterar vi montageplåt direkt på väggarna i en 20’ eller 40’ ISO-container. Utöver styr- och startutrustning för anläggningen så kan vi även leverera ställverk, klimatutrustning och belysningscentral i containern.

Elutrustningen kopplas upp och testas innan leverans. Containern ersätter det klassiska elrummet som både tar dyrbar tid att bygga och är väldigt kostsamt.

Om containern placeras utomhus så isoleras den enkelt i efterhand med övriga byggnader.