Integrerad maskinstyrning

Våra maskinstyrningar utvecklas och levereras alltid som en integrerad del i maskinen. Genom att programmerare involveras redan i offertstadiet säkerställer vi att såväl den offererade som den levererade lösningen uppfyller alla kundspecifika krav på användarvänlighet, kvalitet och prestanda.

Integrerad säkerhet

På dagens industriarbetsplatser finns det inget utrymme att pruta på den personliga säkerheten. Genom varje fas i projektet, från konstruktion till driftsättning, lägger vi ett stort fokus på att minimera risken för personskador.
Därför utvecklar vi lösningar som gör det enkelt att anpassa säkerhetszoner efter anläggningens förutsättningar utan att koppla om eller byta ut hårdvara i utrustningen. Det gör vi genom att integrera säkerhet och maskinstyrning i samma styrsystem samt använda frekvensomformare med säker stoppfunktion till drifterna. I många fall hjälper vi också till med att bygga in säkerhetslösningar i kundernas befintliga anläggningar.

PLC-system

PLC-systemen utgör maskinernas hjärta. Våra egna PLC-programmerare har lång erfarenhet av maskinstyrning inom virkeshantering. Med vår långa erfarenhet av maskinstyrning bakom oss har vi utvecklat en helt egen plattform med integrerade servostyrningar, teknologifunktioner och integrerad säkerhet. Med programblock utvecklade för våra maskiner har vi kunnat minska driftsättningstiderna och samtidigt åstadkommit mer avancerade program och operatörsgränssnitt.

Läs mer om vårt nya styrsystem för maskinstyrning.

Operatörsgränssnitt

Våra ledord då vi tar fram operatörsgränssnitt är intuitivt, enkelt och informativt. Det ska vara lätt att tyda information och navigera och den information som är viktig ska alltid finnas oavsett om det är produktion eller servicestopp. Med förprogrammerade widgets skapar vi en startsida tillsammans med driftspersonalen och för maskindelar finns nödvändiga manuellkörning, givarindikering och felsökningsverktyg.