Sorterstyrning

Våra erbjudande inom sorterstyrning innehåller allt från funktioner som tabeller, rapporter, paketexport m m, till kommunikation med affärssystem och scannersystem.

Exempelvis kan sorterstyrningen direkt förse affärssystemet med bitdata och paketinformation. Sorterstyrningen i sin tur kan hämta indata i realtid i form av kvalitetsinformation från olika scannersystem.

I utvecklingen av våra kundanpassade tillämpningar anpassar vi valet av system och serverlösningar till anläggningens förutsättningar. Grundkravet är alltid att de ska vara anpassade för driftsmiljöer inom träindustrin.