Tryggt och lönsamt i längden

Anläggningar i bra skick betalar sig år efter år. Vår rutinerade och kompetenta serviceavdelning ger er service under hela anläggningens livstid. Det kan handla om allt från enklare rådgivning till installationer med driftsättning av exempelvis en maskinuppgradering.

Serviceavdelningen introducerar kontinuerligt nya komponenter och ibland kompletta lösningar för en uppgradering av en tidigare levererad anläggning. Även förslag på förbättringar och modifieringar av anläggningar av andra fabrikat kan ges.

Tack vare vårt stora antal levererade anläggningar sedan 1972, vet vi vad en bra service innebär för våra kunder och har därför en serviceavdelning som klarar både stort och smått.

Genom att teckna serviceavtal med oss erbjuder vi regelbunden service med kompetent personal, en trygg garanti som betalar sig.