Bandinstyrningen till portionsmataren är en rent mekanisk uppdatering som inte kräver några ytterligare drifter. Ombyggnationen är relativt enkel och snabb vilket innebär att den går att genomföra under en stoppdag eller liknande.

På den äldre modellen med tillklappare blir det med tiden glapp i länkaget. När det uppstår slår inte tillklapparen jämt, vilket medför att strön hamnar ojämnt i ströpåläggaren och kan medföra onödiga driftstörningar.

Genom att istället montera drivna band på var sin sida om portionsmataren säkerställs ingångspositionen av strön till ströpåläggaren och onödiga driftstörningar undviks.

Detta är en mycket effektiv uppdatering av portionsmataren som bidrar till ökad driftsäkerhet i ströpåläggaren, minskar bullernivån och underhållskostnaden.

Har ni frågor eller vill ha en offert på hur en uppgradering av portionsmataren skulle kunna genomföras och vilka fördelar det skulle ha för er lösning, tveka inte att höra av er.

Kontakt

Robert Olsson
Säljare eftermarknad/service
skicka e-post+46 912-408 00 +46 70-339 31 03

Jari Wahlroos
Säljare eftermarknad/service
skicka e-post+46 912-408 00 +46 70-872 17 67