Rimakehikon sähkökäyttö

Rimakehikolla on tärkeä tehtävä rimoituskoneessa. Siihen kohdistuu varsin kova rasitus sen liikkuessa jatkuvasti edestakaisin ylös ja alas. Vuosien ajan tämä liike on ollut hydrauliikkakäyttöinen ja viime aikoina käytössä on ollut proportionaaliventtiili, joka pehmentää hiukan käyntiä, muttei kuitenkaan pienennä käytön nopeutta eikä tarkkuutta.

Kuten monet tietävät, hydrauliikkaa on usein ajan mittaan vaikea säätää ja saada toimimaan vakaasti. Hydrauliikkakomponenttien vaihto tulee usein kalliiksi ja varaosien toimitusajat ovat pitkiä, mikä selittää sen, että hydrauliikkakäytöt yleensäkin yhä useammin korvataan sähkökäytöillä. Näin päästään eroon paljon huoltoa tarvitsevista ja kovaäänisistä hydrauliikkakoneikoista, jotka käyvät täydellä teholla riippumatta siitä, onko itse kone käynnissä vai ei. Paljon energiaa ja ympäristöä säästyy, kun sähköä käytetään vai se määrä, joka sitä oikeasti kuluu, ja pienentyneet hydrauliöljymäärät käsitellään sekä ympäristöystävällisesti että kustannustehokkaasti.

Rimakehikon käytön vaihtaminen sähkökäytöksi parantaa merkittävästi käytön säätömahdollisuuksia, sillä siinä oleva pulssianturi seuraa tarkasti rimakehikon sijaintia sen liikkuessa niin, että sen siirtyminen ja liikkeen hidastus alkavat juuri oikeassa kohdassa.

Kehikon liikkuessa hyvin pehmeästi myös sen mekaaniset osat kuluvat vähemmän.

Kokeneitten käyttöönottajiamme avulla käytön vaihtaminen sähkökäyttöön onnistuu esimerkiksi viikonloppuseisokin aikana.

Jos haluat lisää tietoa asiasta tai tarjouksen koneesi uudistamisesta sähkökäyttöisellä rimakehikolla ota yhteyttä myyjäämme.

[elfsight_team_showcase id="1"]