Vår största styrka är vår personal. Alla har de erfarenhet. Men framförallt har de specialistkunskap när det gäller projekt för sågverk och vidareförädling. De pratar samma språk som människorna som köper våra produkter, och de vet vad som förväntas för lyckas på deras marknad. Oavsett var i Europa marknaden finns. Vi är stolta över den kvalitet och den djupa kompetens som finns samlad inom våra yrkesroller.

Här kan du läsa mer om våra befattningar:

Säljare har förmågan att förstå kundernas behov och att kunna erbjuda rätt lösning.

Offertingenjörer omsätter kundernas olika önskemål till lösningar. Görs i form av layouter, tekniska specifikationer och kostnadskalkyler.

Mekanikkonstruktörer konstruerar med hjälp av professionella verktyg i form av Creo och CoCreates Drafting. Ritar upp och utvecklar maskiner och utrustningar i teknikens framkant. Säkerställer också varje mekanisk del i leveransen till våra kunder.

Projektledare ansvarar för att leda, styra och planera projektet från kontraktstillfället till slutbesiktning.

Elkonstruktörer arbetar med Engineering Base som verktyg. De utreder och anpassar elutrustningen innan de konstruerar elritningen. Ritningen skickas sedan till skåptillverkare och elinstallatörer. Våra elkonstruktörer hjälper sedan till med support genom hela projektet.

Automationstekniker programmerar PLCer, HMI, servon och frekvensomformare, till stor del i TIA-portal. Många program simuleras och testas på kontoret innan elutrustningen testas på verkstad för att sedan levereras till montageplatsen. Det är automationsteknikerna som startar upp, testkör och trimmar in maskinerna innan kundens övertagande.

Servicetekniker besitter kunskap om alla våra kunders anläggningar. En värdefull partner i alla skeden av utrustningens livscykel.