Ett justerverk sorterar och kapar virke efter olika längder och kvaliteter efter torkning. Vi erbjuder ett brett sortiment av maskiner och lösningar inom produktområdet justerverk.

Våra tiltar, oftast utrustade med hjälphiss, är stabila och har minimal paketbytestid för höga kapaciteter. Strömottagningen med truckströhantering har också genomgått ett generationsskifte där truckströna urskiljs från torkströna på ett effektivt sätt. Sorteringsdelen består allt oftare av någon form av automatsortering. Vi har under årens lopp byggt in de flesta av systemen som finns på marknaden.

För att optimalt nyttja automatsorteringarnas fördelar krävs ett kapsystem som kan exakt och snabbt verkställa kapordrarna från systemen. Kapsystemet är en av våra absolut starkaste produkter och kan i de högsta takterna åstadkomma valfri längd på bitarna i de absolut högsta takterna om så krävs. Fackdelen består av ett valfritt antal sjunkfack eller planfack, beroende på kraven av skonsam hantering och kapacitetsbehov.

Renholmens paketläggare finns för olika kapacitetsnivåer och har idag marknadens snabbaste paketläggare i Trippelläggaren. Paketeringslinjen anpassas för kundernas olika förutsättningar och behov. I menyn hittar du ett urval av produkter och produktionsdelar.

Om du är intresserad av mer information om produktsortimentet, eller om du är intresserad av att förnya din anläggning kontaktar du någon av våra säljare som du finner under “kontakt” på denna sida.

Om du är intresserad av mer information om produktsortimentet eller vill förnya din anläggning kontakta: