Vi erbjuder allt från projektering till färdig leverans av virkeshanteringen i nya kompletta hyvlerilinjer eller enskilda integrerade funktioner för uppgradering av befintliga. Med utgångspunkt från kundernas krav på kvalitet, prestanda, tillgänglighet och produktdiversifiering tar vi fram kompletta projekteringsunderlag för en kundoptimerad lösning. Med lång erfarenhet inom området kan vi även bistå som diskussionspartner i valet av hyvel och andra maskiner från tredje part.
Vårt basutbud av moderna och väl beprövade produkter och konstruktionslösningar för virkeshantering garanterar att den färdiga leveransen uppfyller alla dagens krav på prestanda, driftsäkerhet, kvalitet och flexibilitet.