Produktbeskrivning

Renholmens hyvleriläggare lägger färdigvarupaket i hyvlerier och andra vidareförädlingsanläggningar. Ett kontinuerligt flöde av virkesbitar registreras och märks innan skikten staplas ihop till färdigvarupaket. Paketläggaren klarar alla slags paket som helpaket, halvpaket och kvartspaket. Bindströn läggs i paketen mellan förutbestämda skikt. Bindströn laddas manuellt i en kassett från gångplanet vid sidan av maskinen. Bindströna klipps sedan till rätt längd för den aktuella paketbredden.

  • Patenterade lösningar
  • Högsta kapacitet
  • Robust konstruktion
  • Hjälphiss ger minimala paketbytestider
  • Automatisk bindströpåläggning där bindströna klipps till rätt längd
  • Mjuk och skonsam gång
  • En laddningskassett för bindströn

Funktionsbeskrivning

Virkesbitarna kommer in till staplingssektionen enstycksuppdelade via en kedjetransportör. Ett skikt av virkesbitarna bildas sedan på en uppsättning av de två intilliggande kedjetransportörerna. När den ena kedjetransportören har fångat upp ett skikt accelererar den upp skiktet i rätt hastighet varvid utläggningsarmarna tar över skiktet och lägger ut det på hisskonsolerna. Den andra av de två intilliggande kedjorna tar då emot efterföljande virkesbitar och bildar ett nytt skikt. Proceduren upprepas till paketet är klart. När virkesskiktet är lagt på hisskonsolerna så sänks dessa med motsvarande höjd. Mellan vissa skikt läggs bindströn för att hålla ihop paketet. Utläggningsarmarna och hisskonsolerna höjs och sänks med hjälp av tappväxelmotorer.

Tekniska data

Kapacitet: Max 16 utlägg/min
Drift: Tappväxelmotorer
Produktnummer: 3412
Paketbredd: Upp till 1 200 mm
Pakethöjd: Upp till 1 200 mm