Produktbeskrivning

Till en tilt, som används till att urskilja ströna från virket i ett virkespaket genom att luta (tilta) paketet så att virkesskikten kan kana av, kan en hjälphiss monteras. Paketbytestiden minimeras genom att hjälphissen tar över och hissar paketet den sista biten under tiden som huvudhissen hämtar nästa paket och placerar det i vänteläge under hjälphissen.

  • Minimal paketbytestid
  • För höga kapaciteter
  • Robust konstruktion
  • Beprövad teknik
  • Finns med skevningsfunktion

Funktionsbeskrivning

För att minimera paketbytestiden i en tilt går den att utrustas med en hjälphiss som tar över och slutför hissrörelsen samtidigt som huvudhissen i tilten hämtar nästa paket. Paketet är sen redo att hissas och avskiktas direkt hjälphissen är klar. För att säkerställa att det översta skiktet är plant vid avskiktningen finns en skevningsfunktion som tillval. Nivån på det översta skiktet av paketet korrigeras på båda sidorna av paketet genom att de yttre lyftarmarna i hjälphissen under paketet är höj och sänkbara. Den så kallade skevningen sker helautomatiskt och med hjälp av ultraljudsgivare känns nivån på paketändarna av och justeras mot nivån i mitten av paketet.

Tekniska data

Hisshöjd: ca 1 m
Drifter: Hydraulik
Produktnummer: 2091