Produktbeskrivning

Strömottagaren används för att ta emot strön efter avströning av virkespaket. En kedjetransportör tar emot strön i tvärtransport. Genom att placera kedjegejdrarna brett isär kommer avbrutna strön att sorteras ut genom att ramla ner emellan kedjegejdrarna. Ströna matas ned på en kedjetransportör med utskjutarvagn. Genom höjdskillnad uppnås en buffringseffekt. När utskjutarvagnen fyllts med strön åker den fram för att sedan backa tillbaka samtidigt som ströna matas ner i ströhissen. Allteftersom ströhissen fylls på sänks den ner. När hissen är full sänks ströna vidare ner i den väntande ströhäcken.

  • Produktnummer: 2888
  • Kedjetransportör för strön
  • Antal kedjegejdrar för strön: 2 st.
  • 1” rullkedja med rak sidobricka, 16B-1-RB24
  • Tappväxelmotor
  • Tappväxelmotor för hissrörelsen

Funktionsbeskrivning

Strömottagaren kan bestå av olika maskinenheter, här är ett exempel på en uppställning:

Ströelevator 2811
Strön tas emot i en uppsamlingsficka. Från uppsamlingsfickan lyfter en elevator upp ströna till den efterföljande transportören.

Truckströurskiljare 2821
En truckströurskiljare som består av två motstående enheter med varsin roterande vertikalt liggande taggkedja. Taggkedjan är fjäderbelastad och klämmer fast truckströna, som bärs över skiljet mellan två kedjetransportörer. Torkströna når inte upp till de vertikalt liggande kedjorna och faller därför ner på underliggande transportör.

Kedjetransportör för ströhäckar
En ströhäckstransportör tar emot tomma häckar och placerar dessa i läge för fyllning för att sedan transportera dessa till avhämtningsläget. Utrymme finns för tom häck före staplingen, en i staplingsläge samt en full häck efter staplingsläget. Häckarna hanteras till och från mottagaren av en truck eller lastmaskin med gafflar.

Tekniska data

 Produktnummer:  2888, 2811, 2821
 Option:  Ströelevator
 Truckströurskiljare
 Kedjetransportör för ströhäckar