Produktbeskrivning

En tilt används till att urskilja ströna från virket i ett virkespaket genom att luta (tilta) paketet så att virkesskikten kan kana av till en efterföljande kedjetransportör samtidigt som ströna glider ner mellan kedjegejdrarna. Paketbytestiden kan minimeras med hjälp av en hjälphiss som tar över och hissar paketet den sista biten samtidigt som huvudhissen hämtar nästa paket. Fastfrusna eller fastkådade strön kan lossas genom att tilten utrustas med någon form av strölossare.

  • Skonsam hantering.
  • Kan utrustas med hjälphiss
  • Hög kapacitet
  • Robust konstruktion
  • Beprövad teknik
  • Finns i flera olika storlekar

Funktionsbeskrivning

Paketen lutas mot tiltryggen som tippas. Samtidigt som paketlasten hissas upp kanar virkesskikten av ett och ett ner på den efterföljande mottagningstransportören samtidigt som ströna glider ner mellan kedjegejdrarna. För att säkerställa att det översta skiktet är plant vid avskiktningen finns en skevningsfunktion som tillval. Nivån på det översta skiktet av paketet korrigeras på båda sidorna av paketet genom att de yttre lyftarmarna under paketet är höj och sänkbara. Den så kallade skevningen sker helautomatiskt och med hjälp av ultraljudsgivare känns nivån på paketändarna av och justeras mot nivån i mitten av paketet. För att minimera paketbytestiden går tilten att utrustas med en hjälphiss som tar över och slutför hissrörelsen samtidigt som huvudhissen hämtar nästa paket. Nästa paket är då redo att hissas och avskiktas direkt hjälphissen är klar. Hjälphissen går också att utrustas med skevningsfunktion. Strön som ej glider av skiktet kan lossas med hjälp av någon modell av strölossare. Exempel på strölossare är ströskruven som mekaniskt går ner och lossar ströna, klappan som slår till på virkesskiktet eller stopphakar som stoppar upp skiktet under nerglidningsmomentet.

Tekniska data

Kapacitet: 6-25 Ton paketvikt, beroende på modell
Tiltning: Hydraulisk, option: elektrisk
Höjning av paket: Hydraulisk via flyerkedja, option: elektrisk
Produktnummer: 2081, 2083, 2085, 2087, 2088