Produktbeskrivning

Renholmens Cut-In-Two High Speed möjliggör att ur ett virkesstycke få ut två optimerade bitar.

Det ger möjlighet att kvalitetsbedöma och frikapa bitarna var för sig.

I stället för att sänka kvaliteten eller kapa bort en stor bit för att få fram en högre kvalitet kan Cut-In-Two göra två kortare bitar med olika kvaliteter och på det sättet öka totala värdet ur virkesstycket.

Kapningen i Cut-In-Two High Speed går till på följande sätt:

  1. Biten passerar scanningen och där tas ett beslut hur biten ska optimeras – en lång bit med viss kvalitet eller två korta med olika kvalitet. Om två korta bitas tas ut sker det på följande sätt. Om endast en bit tas ut kapas den enligt beskrivningen för bit nummer ett.
  2. Electro Positioner positionerar virkesstycket inför första kapningen.
  3. Virkesstycket modulkapas i Trimmer Electrosinus. Första biten kapas färdigt i bortre ändan, vilket samtidigt kapar lös den andra biten, och på jämnändesidan lämnas en modulrest, som kapas färdigt i efterföljande Flexicuts positionerande klinga som kapar biten till färdig längd.
  4. Bit nummer ett fortsätter således på primära banan in i fackdelen.
  5. Bit nummer två separeras ur primärflödet, direkt efter trimmern och körs tillbaka.
  6. Biten läggs ned på medbringarbanan efter kamerasystemet. Enstycksmataren får order att släppa en lucka för biten.
  7. Electro Positioner positionerar biten utefter första scanningen.
  8. Trimmer Electrosinus modulkapar biten som görs färdigt i bortre ändan och en modulrest lämnas för efterföljande Flexicuts positionerande klinga som kapar biten till önskad längd.
  9. Bit nummer två skickas vidare till fackdelen.

Kontakta våra säljare för att få veta mer om produkten.

Tekniska data

Kapacitet: max 200 medbringare/minut (dimensionsberoende)
Virkesdimensioner: 16×75 till 100×250
Längder: 1,8 – 6 m
Produktnummer: 4170