Produktbeskrivning

Trimmer ElectroSinus är en högkapacitetsprodukt som används för modulkapning av virke. Varje virkesstycke kapas i steg om en modullängd. Trimmer ElectroSinus kombinerar trimmerarmen samt den delbara axeln från föregångaren TriAx trimmern och klingrotationen, kapstödet och stödet underifrån samt spåntransporten från Sinustrimmern. Till detta har Renholmen lagt en helt ny lösning av kaprörelsen, med optimerbar styrning.

 • Patenterad och grundligt testad lösning
 • Hög kapacitet
 • Energibesparande genom återmatning
 • Mer miljövänlig, ingen läckande olja eller luft
 • Kontrollerad kaprörelse
 • Mycket bra kapstöd ger klingorna bra förutsättningar för rena snitt
 • Skonsam miljö för klingorna
 • En kort transportör tar över virkesbiten under kaprörelsen
 • Beprövad klingdrift
 • Huvudtransportören rakt genom trimmern, inga fotbyten
 • Effektiv spånhantering
 • Tar även bort de små avkapen, ”skorporna”
 • Enkelt och tillgängligt underhåll
 • Robust konstruktion

Funktionsbeskrivning

Trimmern är avsedd för klingor som skall modulkapa virke. Virket transporteras förbi klingorna av en kedjetransportör med medbringare mellan varje klinga. Virket glider på kedjegejdrar och i kappositionen hålls det ner av fjäderbelastade nedhållare. Detta sammantaget gör att virket blir instängt på alla sidor under kapningen vilket optimerar kapförhållandena under kaprörelsen. Klingorna sitter på klingarmar som lyftes av en länkstång och en kuggväxelmotor per klingarm. De klingor som inte skall kapa aktuellt virkesstycke stannar uppe. Klingorna kapar virkesstyckena under en styrd rörelse där vi kan ändra hastigheten under kaprörelsen. Detta möjliggör en kort medbringardelning vilket ger en lägre genommatningshastighet av virket med bibehållen kapacitet. Eftersom klingorna roterar mot medbringarna sprutar spånet bakåt/uppåt. Spånet fångas upp och hamnar i spånkanalen. I spånkanalen transporteras spånet med en medbringartransportör ut till maskinsidorna samt sugs ut genom 2 anslutningsstosar för utsug. Spånkanalen, tillsammans med de fällbara luckorna, skjuts bort med automatik vid service eller klingbyte. Detta ger en optimal åtkomst av klingorna/klingarmarna.

Tekniska data

Kapacitet: Max 200 medbringare/minut (dimensionsberoende)
Klingdrift: Elmotordrifter, 2 st
Klingrörelse: Eldriven
Nedhållare: 1 st vid varje klinga
Moddullängd: 300 mm
Transportörer: Kedjetransportör förbi klingorna med medbringare mellan varje klinga
Drifter: Kuggväxelmotor för drift av lyftmekanism till klingorna samt drift av transportörer genom trimmern
Spånhantering: Spånkanal med utsugsstosar och kuggväxelmotordriven spåntransportör
Avkap: Ficka med tråg för bandtransportör till avkap
Serviceluckor: Dammtäta, ljudisolerade serviceluckor med elförsegling
Antal kapklingor: Max 21 st
Produktnummer: 2691