Produktbeskrivning

Truckströmellanlägg placeras automatiskt på bandade färdigvarupaket på paketutmatningsbanan. Truckströmellanläggen plockas och laddas helt automatiskt från en pall. Antal truckströn och placeringen av dessa sker automatiskt beroende på paketlängd.

  • Truckströmellanläggen laddas automatiskt från en pall.
  • Valbart strömönster
  • Truckföraren kan bestämma om truckmellanläggen skall läggas på paketet eller ej.
  • Operatörsfri

Funktionsbeskrivning

En EUR-pall med truckströmellanlägg placeras på ett saxbord. Därifrån skiktas truckströmellanläggen av och in på en kedjetransportör för transport till robotens hämtningsplats. En robotarm hämtar truckströmellanläggen som behövs för ett paket och åker sedan ut och placerar ut dessa på paketet. Truckföraren har möjlighet att välja om paketet ska ha truckmellanlägg eller ej. Information om vilket strömönster som ska läggas tas från paketläggaren.

Tekniska data

Nedläggningstakt: 30-60 sek beroende på antal strön
 Drifter: Elektriska
Nedläggarmanövrering: Elektrisk
Produktnummer: 2840, 2841