Produktbeskrivning

Renholmens skiktläggare lägger färdigvarupaket i justerverk, hyvlerier och andra vidareförädlingsanläggningar. Ett kontinuerligt virkesflöde i skikt registreras och märks innan skikten staplas till färdigvarupaket. Skiktläggaren klarar att lägga alla slags paket som helpaket, halvpaket och kvartspaket. Bindstön läggs i paketen mellan förutbestämda skikt. Bindströna laddas manuellt i en kassett på gångplanet vid sidan av maskinen. Dessa klipps sedan ner till rätt längd för den aktuella paketbredden.

  • Innehåller patenterade lösningar
  • Hög kapacitet
  • Kan märka och registrera virkesbitar i skikt med hjälp av den patenterade lösningen ”momentan separation”
  • Robust konstruktion
  • Kan kompletteras för att passa för impregneringsströn
  • Kan utrustas med dubbelhiss eller hjälphiss ger minimala paketbytestider
  • Automatisk bindströpåläggning där bindströna klipps till rätt längd
  • En laddningskassett för bindströn

Funktionsbeskrivning

Ett virkesskikt kommer upp på läggaren via en elevatorsektion, alternativt direkt från planfack, vilket är en klar fördel kapacitetsmässigt. En operatör övervakar och ser till så att virket ligger i ett skikt fram mot skiktstampen. Skiktstampens uppgift är att skapa distans mellan virkesskikten genom att hålla i och släppa fram skikt med förutbestämda mellanrum. De ändjämnade skikten matas ut på en skiktuppbyggnadstransportör där vridbara utläggningsarmar hämtar skiktet, vrider upp det och lyfter ut det på paketet genom en accelerations och retardationsfas. Proceduren upprepas tills paketet är klart.

Skiktläggaren kan kombineras med Renholmens automatiska bindströpåläggning där bindströna klipps ner till rätt länd och kan även utrustas med momentan separation för märkning och registrering av virkesbitarna.

Tekniska data:

 Kapacitet:  max 20 utlägg/minut
 Paketbredd:  500 -1200 mm
 Drifter:  Eldrifter och pneumatik
 Stopphake:  Pneumatisk
 Produktnummer:  Lamelltransportör 2937
 Kedjetransportör skiktstamp 2927
 Staplingssektion paketläggare 2932
 Bindströautomat 2849
 Option  Momentan separation för märkning i skikt
 Märkutrustning 2939
 Momentan separation för registrering i skikt.
 Längdmätare 2938
 Pakethiss dubbel sidoutmatning 2936