Produktbeskrivning

Renholmens Trippelläggare lägger färdigvarupaket i justerverk, hyvlerier och andra vidareförädlingsanläggningar. Ett kontinuerligt virkesflöde i skikt registreras och märks innan skikten staplas till färdigvarupaket. Trippelläggaren klarar att lägga alla slags paket som helpaket, halvpaket samt platta kvartspaket. Bindstön läggs i paketen mellan förutbestämda skikt. Bindströna laddas manuellt i en kassett på gångplanet vid sidan av maskinen. Dessa klipps sedan ner till rätt längd för den aktuella paketbredden.

 • Innehåller flera patenterade lösningar
 • Högsta kapacitet
 • Med fördel i kombination med planfack
 • Används med fördel i kombination med elevatorsektion med dubbelstegmatare
 • Kan märka och registrera virkesbitar i skikt med hjälp av den patenterade lösningen ”momentan separation”
 • Robust enkel konstruktion med tre uppsättningar utläggningsarmar
 • Mjuk och skonsam gång.
 • Kan kompletteras för att passa för impregneringsstön
 • Dubbelhiss ger minimala paketbytestider
 • Automatisk bindströpåläggning där bindströna klipps till rätt längd
 • En laddningskassett för bindströn
 • Energibesparande styrning av drifterna med återanvänd energi.

Funktionsbeskrivning

Ett virkesskikt kommer upp på läggaren via en elevatorsektion, alternativt direkt från planfack, vilket är en klar fördel kapacitetsmässigt. En operatör övervakar och ser till så att virket ligger i ett skikt fram mot skiktstampen. Skiktstampens uppgift är att skapa distans mellan virkesskikten genom att hålla i och släppa fram skikt med förutbestämda mellanrum. Mellanrummen behövs för att ett skikt skall hinna sänkas ner innan det efterföljande skiktet läggs ut.

Under paketläggningsprocessen sker ingen acceleration av virkesskikten. De ändjämnade virkesskikten håller genomgående konstant transporthastighet och matas ut på en uppsättning utläggningsarmar. Utläggningsarmarna lägger ut skiktet för att sedan stanna kvar och fungera som tillhållare på skiktet under, för att den föregående uppsättningen av utläggningsarmar skall kunna dras tillbaka. Samtidigt har den tredje uppsättningen av utläggningsarmar tagit emot ett nytt skikt och är på väg ut med det. Proceduren upprepas tills paketet är klart.

Trippelläggaren kombineras med Renholmens bindströrobot för automatisk bindströpåläggning och kan även utrustas med momentan separation för märkning och registrering av virkesbitarna.

Tekniska data

Kapacitet: max 30 utlägg/minut
Paketbredd: 500 -1200 mm
Drifter: Elservodrifter och pneumatik
Stopphake: Pneumatisk
Produktnummer: Lamelltransportör 2937
Kedjetransportör skiktstamp 2927
Längdmätare 2938
Märkutrustning 2939
Staplingssektion Trippelläggare 2933
Bindströrobot 2853
Pakethiss dubbel sidoutmatning 2936
Option: Momentan separation för märkning i skikt
Momentan separation för registrering i skikt.