Produktbeskrivning

För att skapa stabilitet i färdigvarupaketet under frakt och hantering läggs några lager med bindströn in i paketen. Detta sker automatiskt efter att bindströna laddats manuellt i en kassett. Bindströlängden kan automatiskt anpassas till paketbredden.

  • Bindströpåläggaren passar ihop med de flesta modeller av paketläggare
  • Mycket snabb nedläggningsrörelse
  • Robust konstruktion
  • Enkel laddning av kassett med endast ett laddningsställe
  • Ströna klipps till rätt längd beroende på paketbredd, varför endast en längd på bindströna behövs.
  • Framtagen för Trippelläggaren

Funktionsbeskrivning

Bindströn laddas i en bindströkassett placerad på gångplanet bredvid maskinen. Ströna matas ur kassetten via en klipp, som klipper dessa till rätt paketbreddsanpassad längd, till ett frammatningsband. Bandet matar fram ströna i längdsled till position för avhämtning. Separata robotarmar hämtar ströna, vrider dessa och placerar därefter ner dessa i rätt position på paketet.

Tekniska data

Nedläggningstakt: 35 st/min
Positionering av kassett mot klipp: Elektriskt ställdon
Utmatningstransportör: Habasitband med tappväxelmotordrift
Stoppklaffar för positionering av strö: Pneumatiskt fällbara
Robotmanövrering: Pneumatisk
Antal robotarmar/nedläggare: Vanligtvis 3-4 st
Produktnummer: 2853
Option
Eldriven rullsax: Klipper ströet till dess rätta längd