Tuotekuvaus

ROSY (Robovision System) on viimeinen pala palapeliin, joka valmistuessaan tarkoittaa täysin valvomosta ohjattua sahatavarankäsittelyä tuore- ja kuivalajittelulinjoilla.

ROSY mahdollistaa sahoilla valvomosta tapahtuvan ohjauksen. Operaattori on suojassa melulta ja pölyltä ja työskentelee turvallisessa työympäristössä, kun ROSY tekee hänen työnsä poistamalla vialliset kappaleet linjalta ja korjaamalla päällekkäin ajautuneiden kappaleiden asennon oikeaksi.

ROSY:n tehtävänä on poistaa tai oikaista sahevirrassa häiriötä aiheuttavat kappaleet niin, että kappaleannostin voi toimia keskeytyksittä.

Tämä on enemmän kuin pelkkä robotti. ROSY sisältää ongelmalliset kappaleet havaitsevan kuvausjärjestelmän, virheelliset kappaleet poistavan tai väärässä asennossa olevat kappaleet oikaisevan robotin ja lisäksi vielä älykkään koneenohjauksen, joka hoitaa kaikki mahdolliset nopeasti etenevässä sahevirrassa tapahtuvat tilanteet.

ROSY merkitsee valtavaa parannusta työympäristöön ja tuotannon tehostumista, sillä se toimii tauotta ympäri vuorokauden sahan työvoiman määrää lisäämättä.

Toiminnot

  • Poistotoiminto – taipuneiden, käyrien tai rikkonaisten kappaleiden poisto.
  • Korjaustoiminto – päällekkäin olevien kappaleiden siirto tyhjään kohtaan ketjukuljettimella.
  • Hylkytoiminto – hyvin viallisten tai väärään paikkaan joutuneiden kappaleiden poisto.