Tuotekuvaus

Renholmenin kerrosladin muodostaa valmiin sahatavarapaketin kuivalajittelulaitoksella, höyläämössä ja muilla jatkojalostusosastoilla. Kerroksittain jatkuvana saapuva kappalevirta rekisteröidään ja leimataan ennen kerroksen pinoamista valmiin sahatavaran pakettiin. Kerroslatimella voidaan muodostaa kaikenlaisia paketteja, kuten täysimittaisia paketteja, puolipaketteja ja neljäsosapaketteja. Sidosrimat ladotaan pakettiin ennalta määrättyjen kerrosten väliin. Sidosrimat syötetään käsin koneen viereisellä kulkutasolla olevaan kasettiin. Sitten ne katkaistaan oikeaan, paketin leveyden mukaiseen pituuteen.

  • Sisältää patentoituja ratkaisuja
  • Suuri kapasiteetti
  • Kerroksessa olevat sahatavarakappaleet voidaan rekisteröidä ja leimata patentoidulla ”hetkellisen erotuksen” menetelmällä
  • Vankka rakenne
  • Voidaan rakentaa myös kyllästysrimoille sopivaksi
  • Voidaan varustaa kaksoishissillä tai apuhissillä niin, että paketinvaihtoaika saadaan mahdollisimman  lyhyeksi
  • Automaattinen sidosrimojen ladonta ja sidosrimojen katkaisu oikeaan pituuteen
  • Sidosrimakasetti

Toimintakuvaus

Sahatavarakerros tulee latimelle kiramolta tai vaihtoehtoisesti suoraan vaakalokerosta, jolloin saavutetaan suurempi kapasiteetti. Koneenhoitaja valvoo kappaleiden kulkua ja huolehtii siitä, että sahatavara on siirtyy yhtenä kerroksena kohti kerrospidättäjää. Kerrospidättäjän tehtävänä on muodostaa ennalta määrätty väli kerrosten väliin pysäyttämällä kerroksen eteneminen ja päästämällä se taas tietyn ajan kuluttua jatkamaan matkaansa. Päädytetty kerros syötetään kerroksenmuodostuskuljettimelle, jolta kääntyvät ladontavarret noutavat kerroksen, kääntävät sen ja nostavat pakettiin vauhtia välillä kiihdyttäen ja hidastaen. Tämä toistuu, kunnes paketti on valmis.

Kerrosladin voidaan varustaa Renholmenin automaattisella sidosrimojen ladonnalla, jossa sidosrimat katkaistaan oikeaan pituuteen, sekä kappaleiden leimaukseen ja rekisteröintiin suunnitellulla hetkellisen erotuksen menetelmällä.

Tekniset tiedot

Kapasiteetti max 20 ladontaa minuutissa
Paketin leveys 500 -1200 mm
Käytöt Sähkökäytöt ja paineilma
Pysäytyshaka Paineilma
Tuotenumero Lamellikuljetin 2937
Kerrospidättäjän ketjukuljetin 2927
Paketointikoneen ladin 2932
Sidosrima-automaatti 2849
Optio Hetkellinen erotus kerroksen leimausta varten
Leimauslaite 2939
Hetkellinen erotus kerroksen rekisteröintiä varten
Pituusmittari  2938
Sivusta tuleva kaksoispakettihissi 2936