Tuotekuvaus

Renholmenin triplaladin muodostaa valmiin sahatavarapaketin kuivalajittelulaitoksella, höyläämössä ja muilla jatkojalostusosastoilla. Kerroksittain jatkuvana saapuva sahatavaravirta rekisteröidään ja leimataan ennen kuin kerros pinotaan valmiin tavaran pakettiin. Triplalatimella voidaan muodostaa kaikenlaisia paketteja, kuten täysmittaisia paketteja, puolipaketteja, litteitä ja kuutionmuotoisia neljäsosapaketteja. Sidosrimat laitetaan pakettiin määrättyjen kerrosten väliin. Sidosrimat syötetään käsin koneen vieressä sijaitsevalla kulkutasolla olevaan kasettiin. Sitten ne katkaistaan kunkin paketin leveyttä vastaavaan pituuteen.

 • Sisältää useita patentoituja ratkaisuja
 • Huippukapasiteetti
 • Toimii erityisen hyvin vaakalokerikon kanssa
 • Voidaan asentaa myös samaan linjaan ohituskuljettimella varustetun porrasannostimen ja kiramon kanssa
 • Kerroksessa olevat sahatavarakappaleet voidaan rekisteröidä ja leimata patentoidulla ”hetkellisen erotuksen” menetelmällä
 • Vankka ja yksinkertainen rakenne, kolme ladontavarsiyksikköä
 • Pehmeä ja hellävarainen käynti
 • Voidaan varustaa kyllästysrimoille sopivaksi
 • Kaksoishissin ansioista minimaalinen paketinvaihtoaika
 • Automaattinen sidosrimojen ladonta ja sidosrimojen katkaisu oikeaan pituuteen
 • Kasetti sidosrimoille
 • Energiaa säästävä käyttöjen ohjaus uusioenergialla

Toimintakuvaus

Sahatavarakerros tulee latimelle kiramolta tai vaihtoehtoisesti suoraan vaakalokerikosta, jolloin saavutetaan suurempi kapasiteetti. Koneenhoitaja valvoo, että sahatavara liikkuu yhtenä kerroksena kohti kerrospidättäjää. Kerrospidättäjän tehtävänä on pidätellä kerrosta ja päästää se taas eteenpäin niin, että sahatavarakerrosten väliin muodostuu tietty välimatka. Välimatka on tarpeen, jotta kerros ehtii asettua paikalleen ennen seuraavan kerroksen tuloa.

Paketinmuodostusprosessin aikana sahatavarakerroksen siirtymisnopeus ei kasva. Päädytetty sahatavarakerros liikkuu vakionopeudella ja se syötetään ladontavarsiyksikölle. Ladontavarret kannattelevat kerrosta sen alapuolelta niin, että edeltävän yksikön ladontavarret pääsevät palaamaan alkuasentoon. Samalla kolmas ladontavarsiyksikkö on ottanut vastaan uuden kerroksen ja on siirtymässä ulos se mukanaan. Tämä toistuu kunnes paketti on valmis.

Triplalatimeen voidaan yhdistää Renholmenin sidosrimarobotti, joka asettaa sidosrimat automaattisesti paikoilleen, ja se voidaan varustaa myös hetkellisellä erotuksella sahatavarakappaleiden leimausta ja rekisteröintiä varten.

Tekniset tiedot

Kapasiteetti: max 30 ladontaa/minuutti
Paketin leveys: 500 -1200 mm
Käytöt: Sähköiset servokäytöt ja paineilma
Pysäytyshaka: Pneumaattinen
Tuotenumero: Lamellikuljetin 2937
Ketjukuljettimen kerrospidättäjä 2927
Pituusmittauslaite 2938
Merkintälaitteet 2939
Triplalatimen ladinyksikkö 2933
Sidosrimarobotti 2853
Sivusta tuleva kaksoispakettihissi 2936
Optio: Hetkellinen erotus kerroksen leimausta varten
Hetkellinen erotus kerroksen rekisteröintiä varten.