Tuotekuvaus

Rimojen vastaanottolaite ottaa vastaan sahatavarapaketista puretut rimat. Ketjukuljetin ottaa rimat vastaan poikittaissiirtoon. Ketjujohteet on sijoitettu niin kauas toisistaan, että katkenneet rimat putoavat pois johteiden välistä. Rimat syötetään alas työntövaunussa olevalla ketjukuljettimella. Korkeuseron avulla saadaan aikaan rimojen kerääntyminen puskuriin. Kun työntövaunu syöttää rimoja, se siirtyy eteenpäin ja peruuttaa sitten takaisin syöttäen samalla rimoja alas rimahissiin. Täyttyessään rimahissi laskeutuu alas.  Kun hissi on täynnä, rimat lasketaan edelleen niitä odottavaan rimahäkkiin.

  • Tuotenumero: 2888
  • Rimojen ketjukuljetin
  • Rimakuljettimen ketjujohteiden lukumäärä: 2 kpl
  • 1” rullaketju suoralla sivulevyllä, 16B-1-RB24
  • Tappivaihdemoottori
  • Hissin tappivaihdemoottori

Toimintakuvaus

Rimojen vastaanottolaite voi koostua erilaisista osista; tässä esimerkki mahdollisesta kokoonpanosta:

RIMAKIRAMO 2811

Rimat kerättään kiramon taskuun. Kiramo nostaa rimat kiramon taskusta kuljettimelle.

VÄLIPUUN EROTTAJA 2821

Välipuun erottaja koostuu kahdesta vastakkaisesta osasta, joissa kummassakin on oma pyörivä vaakasuoraan asennettu hammasketju. Hammasketju on jousikuormitettu ja puristaa kahden ketjukuljettimen välissä siirtyviä välipuita. Kuivausrimat eivät ulotu pystysuorassa oleviin ketjuihin ja putoavat siksi alla olevalle kuljettimelle.

RIMAHÄKKIEN KETJUKULJETIN

Rimahäkkikuljetin ottaa vastaan tyhjät häkit ja siirtää ne odottamaan täyttöä ja täytön jälkeen edelleen noutopaikalle. Kuljettimella on tilaa yhdelle tyhjälle häkille ennen pinoamista, yhdelle häkille pinoamispaikalla ja yhdelle täydelle häkille pinoamispaikan jälkeen. Häkkejä siirrellään trukilla tai haarukkakuormaimella.

Tekniset tiedot

Tuotenumero 2888, 2811, 2821
Optio Rimakiramo
Välipuun erottaja
Rimahäkkien ketjukuljetin